Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (52)
AE00BO56-3003
Opintojakso on tarkoitettu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoille. Opintojakso sopii myös opettajaopintoja tekeville tai jo opettajana toimiville/toimineille henkilöille, jotka haluavat perehtyä erityispedagogiikkaan.
AJ00BS40-3001
Kohderyhmänä on digitaalisesta palvelujohtamisesta kiinnostuneet opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat, opettajankoulutuksessa opiskelevat tai alalle aikovat henkilöt, sekä oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö. Edeltävä osaaminen: Tietokoneen ja verkko-opiskelun peruskäyttötaidot. Opintojakson opettajana, asiantuntijana toimii Emilia Erol. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat digitaaliset ratkaisut ja palveluliiketoiminta matkailualalla. Opintojakso rakentuu ja toteutuu opettajankoulutuksen opetusharjoitteluna. Harjoittelun vastuukouluttajana on Heli Kinnunen ja harjoittelun ohjaajana Jaana Ahlqvist.
AJ00BT50-3001
Opintojakso on tarkoitettu joko opettajaopintoja tekevälle tai jo opettajana toimivalle. Tekniset vaatimukset: Nettiyhteys ja headset (kuuloke-mikrofoni).
BI00BB48-3015
Tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden englannin taso on A2 – B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan (CEFR) ja jotka eivät ole vielä suorittaneet Työelämän englanti -opintojaksoa.
BI00BB48-3017
Tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden englannin taso on A2 – B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan (CEFR) ja jotka eivät ole vielä suorittaneet Työelämän englanti -opintojaksoa.