Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
AE00BO56-3004
Opintojakso on tarkoitettu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoille. Opintojakso sopii myös opettajaopintoja tekeville tai jo opettajana toimiville/toimineille henkilöille, jotka haluavat perehtyä erityispedagogiikkaan.
MZMA0112-3007
Korkeakoulupolkuopinnot Gradian opiskelijoille.