Valitut rajaukset: Poista rajaukset
MP00BO07-3003
Opintojakso luo pohjan kestävän gastronomian osaamisalueen opinnoille. Se on tarjolla myös sekä CampusOnline että Avoin AMK -opiskelijoille.
MZMH0700-3003
This course is a part of the accessible tourism education package and is a basic requirement for participating in other education courses.