Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SK00BT43-3002
Opintojakson voi hyväksilukea opintojaksoa vastaavilla avoimen yliopiston opinnoilla. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea lukion psykologian opinnoilla.