Valitut rajaukset: Poista rajaukset
MP00BO07-3003
Opintojakso luo pohjan kestävän gastronomian osaamisalueen opinnoille. Se on tarjolla myös sekä CampusOnline että Avoin AMK -opiskelijoille.
MZMA0112-3006
Korkeakoulupolkuopinnot Gradian opiskelijoille.
ZZPP0420-3103
Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta JAMKissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät JAMKin opinto-oppaasta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa JAMKista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna JAMKissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty JAMKin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.