Valitut rajaukset: Poista rajaukset
TTC2010-3019
Opintojaksolla käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Verkkototeutuksissa on mahdollista saada myös S-merkintä (suoritettu).