Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SZ00BM10-3007
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) -opintojaksot muodostavat yhdessä Työkykykoordinaattorin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuutta tarjotaan avoimessa amk:ssa ja se sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai HR-tehtävissä. Tutkinto-opiskelijoista opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, joiden uratavoitteena on työskellä työikäisten parissa ja auttaa heidän työllistymistään, työhön paluutaan ja työssä jatkamista erilaisista rajoitteista huolimatta. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.