Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
TZLF8010-3011
Kurssi sopii tutkinto-opiskelijoille sekä kontakti- että monimuotototeutuksena.
TZLF8020-3011
Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa.
TZLM7050-3005
Opintojakso on esitietovaatimuksena Graphics Programming - ja Game Engine -opintojaksoille.
TZLM7050-3006
Opintojakso on esitietovaatimuksena Graphics Programming - ja Game Engine -opintojaksoille.
TTC1050-3007
Läpikäytyjä teknologioita: Algoritmityypit, tehokkuusluokitus ja analysointi, tiedon haku- ja järjestämisalgoritmit eri tietorakenteilla, tiedon haku- ja talletustekniikat, abstraktit tietorakenteet, listat, jonot, pinot, puut ja verkot sekä niihin liittyvät algoritmit.
TTC2070-3014
http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi