Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
TTC1050-3007
Läpikäytyjä teknologioita: Algoritmityypit, tehokkuusluokitus ja analysointi, tiedon haku- ja järjestämisalgoritmit eri tietorakenteilla, tiedon haku- ja talletustekniikat, abstraktit tietorakenteet, listat, jonot, pinot, puut ja verkot sekä niihin liittyvät algoritmit.
TTC2070-3014
http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi
TZLF8010-3010
Kurssi sopii tutkinto-opiskelijoille sekä kontakti- että monimuotototeutuksena.
TZLM7050-3005
Opintojakso on esitietovaatimuksena Graphics Programming - ja Game Engine -opintojaksoille.
TZLM7050-3006
Opintojakso on esitietovaatimuksena Graphics Programming - ja Game Engine -opintojaksoille.
ZZPP0920-3038
Opintojakson toteutuksen osat: Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi) Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja. Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).