Valitut rajaukset: Poista rajaukset
ZZOA0120-3024
Opinnäytetyön kirjoittaminen (2 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen. Sopivin ajankohta tälle on siinä vaiheessa, kun olet perehtynyt lähteisiin ja kirjoittamassa teoriaosaa ja sinulla on valmiina 3-5 sivua lähteisiin pohjautuvaa tekstiä.
ZZOA0220-3001
Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyön ohjaajasi antaa siihen luvan.