Valitut rajaukset: Poista rajaukset
ZZOA0220-3006
Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyön ohjaajasi antaa siihen luvan.
TKTJ0200-3005
Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.
TK00BA37-3002
Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.
TK00BA38-3001
Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.
TKKP0500-3009
Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.