Valitut rajaukset: Poista rajaukset
TKKP0500-3009
Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.
ZZOA0220-3006
Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyön ohjaajasi antaa siihen luvan.