Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SZYY2016-3009
Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.
SZYY2026-3001
Sairaanhoitajaopiskelijoiden edeltävään osaamiseen vaaditaan lisäksi: Opiskelija hallitsee perhehoitotyön sekä akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön perusteet. Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian keskeiset sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen opintokokonaisuudet.