Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SHZDW500-3011
Sairaanhoitajan koulutusohjelma: Opintojaksolle voi osallistua kun alku- ja keskivaiheen opinnot (Sosiaali- ja terveysalan yhtiset perusopinnot, Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, Hoitotyön perusteet, Hoitotyön monitieteinen tietoperusta, Terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoitotyö, Asiakaslähtöinen hoitotyö) ovat suoritettu lähes kokonaan. Yksi edellisiin liittyvä harjoittelu voi olla suorittamatta.