Valitut rajaukset: Poista rajaukset
MP00BT48-3001
Ruoanvalmistuksen opetus toteutetaan Gradian Priimuksen opetuskeittiössä. Hygieniapassi, salmonellatodistus ja keittiövaatetus vaaditaan.
MZMH0700-3003
This course is a part of the accessible tourism education package and is a basic requirement for participating in other education courses.
ZZPP0420-3124
Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta JAMKissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät JAMKin opinto-oppaasta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa JAMKista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna JAMKissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty JAMKin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.