Valitut rajaukset: Poista rajaukset
MMTE0510-3002
Maximising Local Economic Benefit in Finite World Tourism has the capacity to contribute to sustainable development for local communities around the world. For the development benefit to be maximised, it is important that tourism business and destination managers work together to create additional shared value. We need to refocus away from arrival numbers and bed occupancy to yield. For many places travel to the destination is going to be a very real problem. Already tour operators and accommodation providers are reporting on the Scope 3 emissions. The greenhouse gas emissions of travel to the destination are an increasingly major challenge and we need to consider the challenge of the sustainable development of tourism in the context of a finite world and the increasing cost of travel when governments move to reduce emissions. If they do not reduce the emissions, many destinations will cease to be attractive because of extreme weather. Only by taking responsibility can the challenge of tourism, sustainable development and the challenges of our finite world be balanced to the benefit of local communities and travellers.
MZMH0300-3002
Koulutus on osa Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuutta
ZZPP0420-3124
Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta Jamkissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Jamkin opiskelijalle www-sivuilta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa Jamkista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna Jamkissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty Jamkin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.