Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HL00BD34-3002
Opintojaksoa suositellaan vain finanssialan opiskelijoille.
HL00BD36-3003
Opintojakso on tarjolla vain finanssialan suuntautumisessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kulloistenkin APV1 vaatimusten mukaisesti ja suorituksen jälkeen haetaan sisällyttämistä tutkintoon. Opintojaksoa suorittamaan valitaan opiskelijat, joilla on edellytykset läpäistä tentti opintojen ohjeajan ja opintopistemäärän puitteissa.