Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Toimipiste
ZZPP0420-3124
Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta Jamkissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Jamkin opiskelijalle www-sivuilta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa Jamkista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna Jamkissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty Jamkin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.
MZMH0300-3002
Koulutus on osa Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuutta
HL00BD44-3003
Osasuorituksena Hubspot social media marketing
HL00BD63-3004
macin käyttäjille suositellaan joidenkin tehtävien tekemiseen etäyhteyttä: remote.jamk.fi
HL00BD63-3005
macin käyttäjille suositellaan joidenkin tehtävien tekemiseen etäyhteyttä: remote.jamk.fi