Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HL00BD18-3003
Opintojakso sopii tilintarkastukseen suuntautuville laskentatoimen asiantuntijoille tai sellaiseksi aikoville.
HL00BD28-3004
Opintojakso sopii taloushallinnon syvää osaamista tavoittelevalle, joka haluaa valmiudet veroasioiden käsittelyyn.
HL00BD45-3005
Opintojakson osasuorituksena Google Ads Search Certification ja SEMrush Competitive Analysis and Keyword Research Test.
HL00BD67-3002
Opintojakso soveltuu markkinoinnin, johtamisen, sport busineksen ja taloushallinnon opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan tietoon pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisessä.
ZZPP0420-3124
Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta JAMKissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät JAMKin opinto-oppaasta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa JAMKista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna JAMKissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty JAMKin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.