Valitut rajaukset: Fysioterapeutti (AMK) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ryhmät
Näytä kaikki (187)
SKOS2015-3003
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.
SKOS2015-3004
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.
SZ00BB84-3004
Tämä opintojakso liittyy Edufuturan Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen 20 op moduuliin. Muut opintojaksot tässä moduulissa ovat: Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op (JY & JAMK) Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op (JY) Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3 op (JY) Ravitsemus osana hyvinvointia 3 op (JAMK) Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3 op (JY)
SZ00BM09-3009
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) -opintojaksot muodostavat yhdessä Työkykykoordinaattorin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuutta tarjotaan avoimessa amk:ssa ja se sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai HR-tehtävissä. Tutkinto-opiskelijoista opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, joiden uratavoitteena on työskellä työikäisten parissa ja auttaa heidän työllistymistään, työhön paluutaan ja työssä jatkamista erilaisista rajoitteista huolimatta. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.