Valitut rajaukset: Liiketalouden koulutusohjelma (AMK) Poista rajaukset
HT00BT74-3001
Opintojakso on osa Urheilijan hyvinvointi -opintojaksoa (HTLMS001), 5 op
HT00BT76-3001
Opintojakso on osa Urheilijan hyvinvointi -opintojaksoa (HTLMS001) 5 op
HT00BT78-3001
Opintojakso on osa Urheilijan yhteistyösuhteet -opintojaksoa (HTLMS002) 5 op