Valitut rajaukset: Rakennusmestari (AMK) Poista rajaukset
TZLM1300-3074
Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.
TR00BU41-3001
Opinnollistaminen: Opiskelijan tulee osoittaa osaamistavoitteiden mukainen osaamisensa näyttöinä, kuten esim. aiempien tutkintojen suoritukset tai työelämässä tehdyt dokumentit ja suoritukset täydennettynä selvityksellä.